MISSIE

Onze missie is eenvoudig. Wij zijn er om u te helpen een mondiaal product te creëren dat is gelokaliseerd voor het land of gebied waarin het op de markt wordt gebracht.

Wij van Local Concept krijgen inspiratie en energie door innovatie. Wij concentreren ons op de kwaliteit van ons werk en kijken hoe het de mondiale bedrijfsmodellen van onze cliënten beïnvloedt. Wij geloven in transparantie, professionalisme, betrokkenheid, eerlijkheid en flexibiliteit binnen het proces van vertaling en lokalisatie. De vreugde waarmee we ons werk doen voor onze cliënten ziet u terug in de passie die we hebben om anderen te helpen groeien.

lc_process
* Inzet voor kwaliteit

Onze inzet om kwaliteit te leveren doet voor niets of niemand onder. Het is een understatement te zeggen dat wij degelijk zijn. Wij zorgen voor een extra QA na onze eigen QA. Om te beginnen kiezen wij voor een taalkundige benadering van het QA-proces door een gepersonaliseerde stijlgids voor elke cliënt te creëren. In deze gids staan de vertaalvoorkeuren van de cliënt beschreven. Vervolgens creëren wij een specifieke online begrippenlijst per onderwerp of per sector die wordt gebruikt bij alle projecten. De stijlgids wordt gebruikt in combinatie met de begrippenlijst om te zorgen voor consistentie tussen alle projecten. Onze editor redigeert en bewerkt daarna de volledige tekst alvorens ongeveer 5% van het project aan een onafhankelijke beoordeling wordt onderworpen.

Ten tweede maken wij gebruik van de meest recente vertaalgeheugentechnologie om eerdere vertalingen te kunnen hergebruiken. Wij gebruiken geautomatiseerde tools om onvolledige vertalingen of inconsistenties in de terminologie op te sporen. Ook hebben wij een desktoppublishing (DTP) rapportagesysteem gecreëerd en vereisen wij dat elk project een extra interne kwaliteitscontrole ondergaat.

Tot slot wordt een 'second source QA' (kwaliteitscontrole door een tweede persoon) uitgevoerd door iemand buiten het toepassingsgebied van het project alvorens het wordt afgeleverd. Local Concept vereist dat alle programmamanagers een afsluitende QA-controlelijst doorlopen, zodat aan alle vereisten van de cliënt wordt voldaan voorafgaand aan de levering.

* ISO

Local Concept’s ISO 9001:2008 certification demonstrates our commitment to quality. Met deze certificering verzekeren wij u ervan dat wij procedures hebben vastgelegd voor de levering van onze producten en/of services en dat wij ons daaraan houden. Elk proces wordt gedocumenteerd met als doel het trainen en instrueren van het personeel. Dit waarborgt tevens consistentie tussen alle projecten en geeft ons de mogelijkheid om voortdurend vernieuwingen op te sporen en aan te brengen. De ISO-norm garandeert ook dat er meetwaarden zijn die de algemene prestaties van bedrijfsprocessen volgen. Al deze meetwaarden woorden voortdurend gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het 10.000e project net zo soepel verloopt als het eerste.