MULTICULTURELE MARKETING

Multiculturele marketing draait niet om taal of om onze etnische stereotypen. Het omarmt zowel de aangeboren kenmerken van een groep consumenten zoals geslacht, leeftijd en ras, als levensstijlkenmerken zoals onderwijs, welvaartsniveau, beroepskeuzes en gezinsgrootte. Local Concept heeft al meer dan 28 jaar ervaring op het gebied van multiculturele marketing. Wij hebben reclamebureaus geholpen met hun multiculturele initiatieven en voor cliënten de best mogelijke aanpak bedacht.

U kunt erop rekenen dat ons vindingrijke team uw consument aanvoelt wat betreft diens gevoelens en gedachtegang vanuit zijn culturele context.

Meertalig marktonderzoek

Om nieuwe doelgroepen succesvol te bereiken, moet er marktonderzoek worden gedaan voorafgaand aan de lancering van een nieuw product. Dit onderzoek is essentieel om verschillen tussen culturen wat betreft taal, klank en communicatiemethoden te herkennen.

Ons marktonderzoeksteam maakt vertaling mogelijk van de verzamelde gegevens en rapporten die worden gebruikt om onze cliënten te helpen effectieve relaties met consumenten tot stand te brengen. Afhankelijk van de aard en de vereisten van uw project kunnen wij klankbordgroepen samenstellen, persoonlijke enquêtes houden, testonderzoeken van nieuwe producten uitvoeren en gegevens verzamelen via online en telefonische communicatie.