SOFTWARELOKALISATIE

Softwareproducten worden gewoonlijk ook gedistribueerd buiten het land waarin ze zijn geproduceerd. De software moet eerst aan de internationale markt worden aangepast en daarna worden gelokaliseerd. De ontwikkeling van een softwareproduct vereist een goed gecoördineerde samenwerking tussen verschillende teams van specialisten, zoals: ontwikkeling, engineering, documentatie, kwaliteitscontrole, testen en distributie.

Bij Local Concept analyseren wij zorgvuldig de behoeften van elke cliënt met betrekking tot diens specifieke doelmarkt. Wij onderzoeken het ontwikkelingsproces en passen onze softwaretools, technologie en programmabeheer daarop aan, zodat onze werkwijze aansluit bij de behoeften en wensen van onze cliënten.

Kort samengevat gaan we bij elk softwarelokalisatieproject als volgt te werk:

Eerst wordt er een overleg met het ontwikkelteam van de cliënt gepland om u en onszelf ervan te verzekeren dat wij volledig voorbereid aan uw project beginnen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van vragen die kunnen worden gesteld:

 • Zijn de lokalisatiebehoeften van de doelmarkt duidelijk gedefinieerd?
 • Is de software geïnternationaliseerd voor lokale markten en talen?
 • Is er voor elke regio een uitvoerbare versie van de software beschikbaar?
 • Zijn alle taalhulpmiddelen in een gelokaliseerd formaat beschikbaar?
 • Is er verschil in lengte tussen de tekst in de brontaal en de doeltaal?
 • Bestaat er een standaardformule om het verschil te berekenen?
 • Wordt de gebruikersinterface correct weergegeven in de doeltaal?
 • Gebruikt u bitmappen, pictogrammen of andere beeldbestanden die moeten worden gelokaliseerd?

Tijdens de vergadering presenteren wij o.a. de volgende kernelementen van softwarelokalisatie:

 • Software-interface
 • Leerprogramma's
 • Educatieve handleidingen en gedrukt reclamemateriaal
 • Online help
 • Grafische vormgeving en DTP
 • Localisatie-indices
 • Scheiding van code en tekst
 • Beheren van updates
 • Toestaan van double-byte characters
 • Testen van producten

Door uw internationaliseringsbehoeften al in het beginstadium van de softwareontwikkeling te integreren, bespaart u niet alleen tijd en geld maar worden ook technische problemen aangepakt die zich zouden kunnen voordoen tijdens het vertalen van het product. De kennis van ons internationaliseringsteam is cruciaal om relevante technische en ontwerpgegevens direct vanaf de start te bepalen en te gebruiken. Op deze manier kunnen aanpassingen efficiënter worden uitgevoerd en wordt het risico op dure herontwikkeling verminderd. Ons ontwikkelingsteam werkt nauw samen met onze cliënten om gelijktijdige lancering van het product in buitenlandse markten mogelijk te maken.

Om het succes van uw softwarelokalisatieproject te garanderen, biedt Local Concept een groot aantal hulpmiddelen en services aan, zoals:

 • Hoogopgeleide projectmanagers met uitgebreide ervaring in de lokalisatiebranche
 • Een eigen afdeling voor softwareontwikkeling en engineering
 • Ontwikkeling en onderhoud van begrippenlijsten in LexiTerm
 • Services voor taalkundige en functionele tests
 • Technische redactie