LEXITERM

In onze hoedanigheid van oplossingszoekers zijn wij volledig betrokken bij het gehele vertaalproces. Als gevolg daarvan is LexiTerm (gepatenteerde software van Local Concept) ontwikkeld, waarbij we specifiek onze cliënten voor ogen hebben.

LexiTerm is een online tool dat speciaal voor het beheren van begrippenlijsten is ontwikkeld. In plaats van verschillende versies te creëren van de terminologie die voor een product of bedrijf wordt gebruikt, wijzen wij één bron aan voor terminologiebeheer waarbij toegang wordt gegeven aan alle betrokken partijen.

Het werkt als volgt:
Wanneer de termenlijst van de cliënt is goedgekeurd, worden de gegevens vanuit LexiTerm geladen in de online begrippenlijst. Aangezien wij LexiTerm zelf hebben ontwikkeld, kan onze softwareontwikkelingsafdeling functies toevoegen al naargelang de behoeften van de cliënt. Zowel de cliënt als Local Concept heeft ten allen tijde toegang tot de begrippenlijst om daar veranderingen, opmerkingen of toevoegingen in aan te brengen. De voordelen en eigenschappen van LexiTerm zijn:

favicon-pinguino Toegang
LexiTerm maakt het mogelijk voor cliënten om alles op één plek te hebben met online gebruikerstoegang vanaf elke willekeurige plek. Dit neemt de verwarring en onnauwkeurigheid weg die ontstaan wanneer er meerdere begrippenlijsten naast elkaar worden gehanteerd.

favicon-pinguino Versiebeheer
Het beheren van verschillende versies op één plaats bespaart veel tijd en frustraties. Wanneer er door verschillende partijen aan meerdere begrippenlijsten wordt gewerkt, kan het lastig zijn om bij te houden welke versie de meest actuele is. Met LexiTerm kunnen op elk willekeurig moment begrippenlijsten worden geopend en aanbevelingen worden gedaan door iedereen die bij het project is betrokken, en dit alles binnen dezelfde omgeving.

favicon-pinguino Beheer en historie
Gezien het feit dat er gewoonlijk verscheidene mensen betrokken zijn bij het beheer van begrippenlijsten, stelt LexiTerm cliënten in staat de datumwijzigingen te zien die in de begrippenlijst zijn gemaakt, evenals de naam van de persoon die ze heeft gemaakt. LexiTerm staat gebruikers ook toe verschillende rechtenniveaus op te geven, van volledig bewerken tot alleen bekijken.

favicon-pinguino Onmiddellijke notificatie
Directe updates in de terminologie zorgen voor een snellere en nauwkeurigere workflow. Met behulp van de notificatiefunctie in LexiTerm kunnen geïnteresseerden ervoor kiezen automatisch alerts te ontvangen wanneer een wijziging in de begrippenlijst wordt aangebracht.

favicon-pinguino Software-ontwikkeling
Wij hebben een softwareontwikkelingsafdeling…

Wij zijn trots op de diverse door ons ontwikkelde tools, zoals LexiPM (voor projectmanagement en workflow) en LexiTerm (voor het beheren van begrippenlijsten en terminologie). Omdat wij de ontwikkeling van deze tools beheren, kunnen wij ze aan uw behoeften aanpassen.

favicon-pinguino Testafdeling
Wij bieden onze cliënten zowel taalkundige als functionele tests aan in elke willekeurige omgeving. Hieronder vindt u enkele platforms waar we mee werken:

  • Toepassingen voor mobiele telefoons
  • Games
  • Webtoepassingen
  • SCORM-tests

favicon-pinguino Gebruikersvriendelijk
LexiTerm stroomlijnt de productie en vergroot de nauwkeurigheid. Gebruikers kunnen, na ingelogd te hebben, binnen enkele seconden beginnen met een project. Het is mogelijk om de systeemberichten, die kunnen worden geminimaliseerd en gemaximaliseerd, bij elke opmerking te ordenen en een link te plaatsen bij het woord of de zin waaraan oorspronkelijk werd gerefereerd.

Voor meer vragen over LexiTerm en onze services kunt u een e-mail sturen naar: info@localconcept.com.